Nieke Roos
5 February 2015

Specialist in taxi-apparatuur Taxitronic is failliet, meldt vakblad Taxi Pro. Het Apeldoornse bedrijf was een van de vier oorspronkelijke leveranciers van het Boordcomputer Taxi-systeem (BCT), dat de Nederlandse overheid verplicht heeft gesteld om de fraudegevoelige handgeschreven rittenadministratie van taxi’s uit te bannen. Voor de ontwikkeling van zijn BCT One nam Taxitronic onder meer Chess in de arm. Het Haarlemse systeemhuis stuurde na afronding een rekening van 2,6 miljoen euro en spande een rechtszaak aan toen betaling uitbleef.

Deze rechtszaak is een van de aanleidingen voor het faillissement, dat Taxitronic zelf aanvroeg. ‘Ons besluit is tot stand gekomen na een periode waarin we ons geconfronteerd zagen met de nadelige gevolgen van diverse overheidsbeslissingen in het BCT-traject, verschil van mening met Chess en vele faillissementen van vervoerders alsmede achterblijvende betalingen voor geleverde producten en diensten’, verklaart de directie tegenover Taxi Pro. De curator onderzoekt nu een doorstart. De Apeldoornse boordcomputers en dataterminals blijven voorlopig gewoon in de lucht.

Sinds 1 juli 2014 moet elke taxi in Nederland een BCT hebben die autonoom de ritten en arbeidstijden registreert. De oorspronkelijke deadline voor invoering was 1 oktober 2013. Door deze datum ging echter een streep omdat de taxibranche meer tijd nodig had om een keuze te maken, de apparaatjes te bestellen en ze vervolgens in te bouwen.

Om een monopolie te voorkomen, had het ministerie van Infrastructuur en Milieu vier BCT-leveranciers aangewezen. Door het uitstel van de invoering en de inkomstenderving als gevolg daarvan zijn drie daarvan al een keer omgevallen: Taxamatic (april 2014), Quipment (juni, inmiddels doorgestart) en nu dus Taxitronic, inclusief dochters Barclays en Neone. Cabman is dat lot tot op heden bespaard gebleven. Via een eigen rechtszaak heeft Taxitronic nog wel geprobeerd miljoenen aan schadevergoeding te claimen bij het ministerie.