18 May 2007

Jos van Hartingsveldt is op de dag dat hij officieel aftrad als directeur van Avnet door koningin Beatrix geridderd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de koninklijke erkenning voor zijn maatschappelijke verdiensten tijdens zijn lange bestuursperiode binnen de FHI, de federatie van technologiebranches.