Nieke Roos
26 September 2014

Samen met burger- en medisch-wetenschappelijke organisaties gaat Imtech ICT een tweede luchtkwaliteitsproject uitrollen in Eindhoven. Het gaat om een uitbreiding van het Aireas-systeem dat de hoeveelheden (ultra)fijnstof en stikstofoxides registreert. De partners willen nu ook meerdere personen gaan volgen, onder meer met draagbare elektronica, om de effecten van luchtkwaliteit op gezondheid beter inzichtelijk te maken. De studie dient als opmaat tot een veel grotere samenwerking, waarin in een periode van anderhalf jaar vierduizend Eindhovense burgers gaan deelnemen. De bedoeling is om het onderzoek na twee en vier jaar bij iedereen te herhalen.

Het Aireas-systeem is sinds september vorig jaar actief. Met low-cost sensoren meet het op dertig locaties in Eindhoven om de tien minuten de concentraties van verontreinigende deeltjes in de omgeving. Imtech ICT en co willen deze gegevens nu gaan correleren met gezondheidsparameters, waarvan bekend is dat ze worden beïnvloed door de luchtkwaliteit.

Het tweede project start met een kleinschalige pilot waaraan tien mensen deelnemen, om dit vervolgens in fases op te schalen. Alle proefpersonen krijgen periodiek een echografisch onderzoek van de arm- en halsslagader om respectievelijk functionaliteit en structuur van de vaatwand in kaart te brengen. De vaatfunctionaliteit kan ten goede veranderen door lichaamsbeweging, ten kwade door rook of fijnstof. Daarbij krijgen de deelnemers een aantal dagen een wearable mee die hun hartslag en de hartslagvariatie meet. Een gps-tracker volgt hun locatie. Door de gegevens van het luchtmeetsysteem, het vaatonderzoek, de hartritmemetingen en de gps te combineren, willen de partners de effecten van luchtkwaliteit op gezondheid achterhalen.