Paul van Gerven
1 July 2009

Karel Luyben is door de raad van Toezicht met ingang van 1 januari 2010 benoemd als rector magnificus van de TU Delft. Op dit moment is hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, een functie die hij sinds 1 april 1998 bekleedt.

Luyben studeerde Chemical Engineering aan de TU Eindhoven. Hij werkte als onderzoeker aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en na een korte periode in het bedrijfsleven begon hij in 1983 aan een academische carrière in Delft. De biotechnoloog vervulde diverse bestuursfuncties binnen en buiten de universiteit en trad regelmatig op als consultant voor bedrijven en overheid. Hij is medeoprichter van Bird Engineering, een specialist in fermentatietechnologie.