Pieter Edelman
27 June 2012

Makers van kristallijn silicium zonnepanelen hielden afgelopen kwartaal slechts negen dollarcent per watt geleverde capaciteit over, tegen 39 cent een jaar geleden. Aan het eind van het jaar zijn de marges zelfs gekrompen tot zeven dollarcent per watt, denkt IMS Research. De brutomarges van de gehele industrie doken in het eerste kwartaal onder de half miljard dollar, tegen meer dan twee miljard een jaar geleden.

Reden is het hoge aanbod tegen een zwakke marktvraag en grote voorraden. De prijzen dalen daardoor veel sneller dan de productiekosten. In 2011 zakte de prijs van een zonnepaneel met gemiddeld 67 dollarcent per watt, terwijl de productiekosten met slechts 42 cent afnamen. De prijzen voor polykristallijn silicium zijn weliswaar gedaald, maar PV-makers weten daar nog niet zo goed van te profiteren doordat ze vaak langdurige leveringscontracten hebben.

De marges van de PV-industrie als geheel blijven de tweede helft van dit jaar wel staan op de negen dollarcent per watt, door aanzienlijke verbeteringen in de productiekosten van andere typen zonnecellen en door doorzettende prijsdalingen van gemengd silicium.