Nieke Roos
23 October 2014

De Koninklijke Marine en Thales Nederland gaan nauwer samenwerken aan de instandhouding van sensoren en systemen uit Hengelo. Daartoe hebben de partijen een intentieverklaring getekend. Door hun capaciteiten, kennis en kunde te bundelen, kunnen ze beter presteren naar de eindgebruikers van de Thales-systemen, wat de kans op vervolgopdrachten voor onderhoud en nieuwe projecten vergroot. Uiteindelijk moet dat bij beide organisaties extra werkgelegenheid opleveren.