Nieke Roos
10 April 2009

De Open Universiteit heeft Marko van Eekelen benoemd tot hoogleraar softwaretechnologie bij de faculteit Informatica. Van Eekelen krijgt een aanstelling van 0,3 FTE. De rest van de tijd blijft hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij UHD is bij de afdeling Security of Systems van het Institute for Computing and Information Science. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van de Nijmeegse Laquso-vestiging.