Pieter Edelman
14 August 2014

Na twee jaar kwakkelen zit er dit jaar weer groei in de markt voor microcontrollers, zegt IC Insights. De toename betreft zowel absolute aantallen als de omzet – ondanks de blijvende prijsdaling. Vooral de smartcard-controllers dragen bij aan de groei. De opkomst van wearables en internet-of-things-toepassingen zal de komende jaren een belangrijke aanjager worden.

Door de economische tegenwind zat er de afgelopen jaren weinig rek in de MCU-markt. In 2012 kromp de wereldwijde omzet met 3 procent, afgelopen jaar bleef deze vlak. Dit jaar wordt er echter weer 6 procent meer verdiend aan MCU’s, in totaal 16,1 miljard dollar, denkt IC Insights. In aantallen gaat het om 18,1 miljard, een toename van twee miljard stuks. De komende twee jaar komen er nog eens respectievelijk 1,3 miljard en 1,8 miljard exemplaren bij. De verkoopprijs blijft in die periode min of meer gelijk op ongeveer 89 dollarcent, maar daalt daarna weer verder.

Een belangrijke trend is de overstap naar 32 bit. Er is nu een breed aanbod aan krachtige 32-bitters die kunnen concurreren met de traditionele 8 en 16 bit exemplaren. In grote volumes gaan ze soms voor minder dan een dollar en minder dan een 8-bitter over de toonbank. De omzet van dit segment groeit dan ook met 9,5 procent per jaar tussen 2013 en 2018, denkt de marktonderzoeker. De 4 en 8 bit MCU’s laten in die periode nog een kleine jaarlijkse omzetstijging zien van 1,3 procent, terwijl de 16-bitters er achteraan sukkelen met 0,3 procent groei per jaar.

Van alle verkochte microcontrollers is de helft bestemd voor een smartcard, alhoewel dit segment minder dan een vijfde bijdraagt aan de wereldwijde omzet. Dit jaar voorspelt IC Insights hier een omzetgroei van 19 procent, na een krimp van 12 procent vorig jaar.

 advertorial 

System engineering @ ASML, practices and challenges

During the first online session of the System Architecting Conference, on 25 January, Frank de Lange and Tom Castenmiller (ASML) will address the role of systems engineering and discuss the essences of the roadmapping process, the holistic system design and the product generation process. Register now for free.