Pieter Edelman
25 November 2005

Het bedrijf United Twente Innovations zal gaan bemiddelen tussen de wetenschap en de industrie in het op te richten Kennispark Twente. In oktober kondigde Kennispark-directeur Eric Jan de Widt al aan dat hij plannen voor een dergelijk bedrijf had. Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft zich nu achter het initiatief geschaard en er een kwart miljoen euro voor vrijgemaakt. De Widt is van mening dat UTI een belangrijke rol zal spelen bij het halen van de doelstelling van tienduizend nieuwe kennisintensieve banen in 2020. Hij denkt dat het bedrijf na vijf jaar winstgevend is en dat er tot die tijd 10 tot 15 miljoen euro nodig is. In de beginfase zal UTI met 45 bedrijven samenwerken.