Marieke Huisman is adjunct-hoogleraar aan de Universiteit Twente op het gebied van correctheid van parallelle software. In 2013 won zij de Nederlandse prijs voor ict-onderzoek. Mariëlle Stoelinga is universitair hoofddocent, eveneens aan de UT. Haar vakgebied is kwantitatieve analyse en risicomanagement van ict.

7 November 2014

Ict lijkt wel een mannensport. Marieke Huisman en Mariëlle Stoelinga, beiden verbonden aan de Universiteit Twente, pleiten voor meer vrouwen in de techniek.

Enige tijd geleden zat Vanessa Evers, UT-hoogleraar human-media interaction, bij Pauw en Witteman enthousiast te vertellen over haar robots. En welke vraag kreeg zij? ‘Waarom gaat een jonge vrouw zoals jij eigenlijk met computers werken?’

Dit voorbeeld is veelzeggend voor hoe de maatschappij aankijkt tegen vrouwen in de ict. En dat terwijl er allerlei initiatieven zijn om meer vrouwen in het vak te krijgen: Neelie Kroes roept het, het Charter Talent naar de Top zegt het en VHTO, het expertisebureau voor meisjes en techniek, wil het. Maar waarom eigenlijk?

Kunnen mannen het niet alleen af? Veel vrouwen hebben gewoon niet zo’n technische interesse, waarom moeten er dan per se meer in de ict komen?

Mariëlle Stoelinga: ‘Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van diversiteit op de productiviteit op de werkvloer, onder meer door McKenzie in het rapport ‘Women matter’ en door Gallup. Daaruit komt steeds het beeld naar voren dat diversiteit werkt. Een goede mix van man en vrouw, jong en oud, allochtoon en autochtoon levert creatievere en innovatievere ideeën op. Ook op harde criteria, zoals aandelenkoersen en return on investment, scoren bedrijven met een divers personeelsbestand beter.’

 advertorial 

System Architecting Conference

The second online session of System Architecting Conference on 18 May with presentations by Jelena Marincic (TNO Embedded Systems Innovation) and Jon Holt (Incose UK). You can register for this session here.

Marieke Huisman: ‘Vrouwen zijn gewoon heel goede ict’ers. Mijn studentes programmeren net zo goed als hun mannelijke collega’s. En veel vrouwen vinden techniek eigenlijk best interessant, alleen met een iets andere insteek dan veel mannen. Verder zie je dat in landen als Spanje en Turkije veel meer vrouwen werkzaam zijn in de ict. Het vreemde is dat dit in Nederland, dat zich veel moderner voordoet, niet zo is. Ten slotte is voor goede ict goede communicatie met de klant en de gebruiker essentieel, omdat je goed moet weten wat de verwachtingen zijn. En communicatie is typisch iets dat vrouwen vaak wel aanspreekt en waar ze goed in zijn.’

Vrouwen in techniek boek
‘Bij Facebook hebben ze Sheryl Sandberg. Dat geeft hoop: inspirerende vrouwen die laten zien dat ict gewoon cool is, en zeker niet alleen voor nerds.’

Als vrouwen zo goed zijn, waarom kiezen ze dan niet voor de ict?

Huisman: ‘Dat is een lastige kwestie. Ik erger me altijd aan het beeld in de media. Gaat het over security, zie je alleen onbegrijpelijke programmacode voorbijkomen, terwijl ict zoveel meer is: problemen oplossen die ertoe doen, puzzelen, producten maken die echt werken, ontwerpen.’

Stoelinga: ‘Aan ons ligt het niet. Marieke en ik geven regelmatig gastlessen op middelbare scholen, waarbij we speeddaten met meiden om dit beeld bij te stellen. Daarbij proberen we onze collega’s ervan te overtuigen minder nerd-voorbeelden te gebruiken in hun colleges.’

Huisman: ‘Ik kom ook weleens op basisscholen. Daar merk je dat de interesse voor techniek bij meisjes en jongens ongeveer gelijk is; alles wat je vertelt, is interessant en spannend. Jonge kinderen, zowel jongens als meisjes, zijn echt nieuwsgierig, en leergierig. Maar daarna gaat het mis: pubermeiden vinden techniek vaak stom, en anders vertelt hun omgeving wel dat het stom is. Het is dus belangrijk om voor die tijd al in te grijpen en meer aandacht te geven aan techniek op de basisschool. Dat is voor iedereen goed, ook voor jongens.’

Ligt het echt alleen aan de boze buitenwereld? Of hebben vrouwen er zelf ook een aandeel in?

Huisman: ‘Ik merk wel dat de vrouwen in mijn colleges vaak onzekerder en bescheidener zijn dan de mannen, minder vragen stellen en beantwoorden. Ik probeer dat wel te veranderen, door dit met hen te bespreken en ze erop te wijzen dat ze minstens net zo goed zijn als hun mannelijke medestudenten.’

Wat kunnen bedrijven doen?

Stoelinga: ‘Laat ik beginnen met te zeggen dat de ict gewoon een goede sector is voor vrouwen om te werken. In verhouding tot andere bedrijfstakken zijn er minder politieke spelletjes; inhoudelijke argumenten prevaleren: we willen een mooi ict-product bouwen. Daarnaast is het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen er kleiner dan gemiddeld.’

Huisman: ‘Maar er zijn wel een heleboel punten waarop het bedrijfsleven kan bijdragen. Allereerst kan iedereen natuurlijk zijn eigen dochters interesseren voor techniek en vrouwelijke werknemers beschikbaar stellen voor gastlessen. Belangrijk zijn ook de bedrijfscultuur en beeldvorming: hoe presenteert een onderneming zich naar buiten toe? Apple en Google doen dat heel goed en zijn erg gewilde werkgevers, niet alleen vanwege het salaris maar ook om hun hipheidsfactor.’

Stoelinga: ‘Dan zijn er nog de sollicitaties. Daar spelen de vooroordelen toch nog steeds op, ook bij vrouwen. Het Concertgebouworkest nam vroeger bijvoorbeeld veel meer mannen aan dan vrouwen. Totdat het de audities achter een gesloten gordijn ging organiseren. Toen kwamen er opeens veel meer vrouwen door de schifting.’

Een lange weg te gaan?

Huisman: ‘Misschien. Maar als we niets doen, dan verandert er zeker niets.’

Stoelinga: ‘Bij Facebook hebben ze Sheryl Sandberg als coo en Marissa Mayer is de ceo van Yahoo. Dat geeft mij hoop: inspirerende vrouwen die laten zien dat ict gewoon cool is, en zeker niet alleen voor nerds.’

Edited by Nieke Roos