Alexander Pil
22 October 2008

Barco heeft in het derde kwartaal een nettowinst gehaald van 32,6 miljoen euro, bijna vier keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Dat lijkt een prima resultaat, maar het bedrijf dankt de score aan de verkoop van Barcovision aan Itema Group en van de afdeling Maritime Safety & Surveillance aan Thales. Zonder deze inkomsten zou Barco rode cijfers hebben genoteerd. Topman Martin De Prycker waarschuwt er daarom alvast voor dat de winst in het tweede halfjaar niet per definitie hoger zal uitvallen dan die in de eerste helft van 2008.

Toch is er ook goed nieuws. De omzet steeg met 4 procent naar 179,6 miljoen euro. Dat resultaat is een positieve verrassing voor analisten, die hadden ingezet op een lichte omzetdaling. Zonder wisselkoersperikelen zou de groei zelfs 9 procent zijn geweest. Ongeveer de helft daarvan komt door de overname van High End Systems in juni. Dit bedrijf heeft Barco toegevoegd aan zijn divisie Media & Entertainment, die mede daardoor 12,3 procent meer omzet boekte. De twee andere grote bedrijfstakken Security & Monitoring en Medical Imaging presenteerden juist minder goed. De omzetdaling bedroeg respectievelijk 7,4 en 1,3 procent.

Ook positief is het dikkere orderboek. Eind september stond de teller op 344,6 miljoen euro. Drie maanden eerder was dat nog 332,6 miljoen. Er waren voor 182 miljoen aan inkomende bestellingen. Dat is 11 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij constante wisselkoersen zou de groei echter 7 procent hebben bedragen.

’Ondanks de goede omzetgroei stonden de marges onder druk‘, zegt CEO De Prycker. ’De negatieve impact van de wisselkoersen, de toenemende concurrentiedruk op markten met minder vraag en de uitverkoop van traag verkopende voorraad deden de Ebit vóór herstructurering met 9,7 miljoen euro dalen ten opzichte van het derde kwartaal van 2007. Voor het ogenblik is onze vaste kostenstructuur te hoog gezien wij verdere groei verwachtten. Met het oog op het wereldwijd slechter wordende economische klimaat hebben we in juli een plan opgesteld om de kosten met 30 miljoen te verminderen. Dit plan zal de eerste resultaten opleveren in het vierde kwartaal. Eind september waren er netto 133 minder mensen in dienst dan eind juni.‘

BCe24 save the date

Hij voegt daaraan toe: ’Het was onze bedoeling om 70 miljoen van de cash die we ontvingen uit de verkoop  van Barcovision voor het eind van het eerste kwartaal van 2009 terug te geven aan de aandeelhouders. Maar met de huidige beroering en liquiditeitsrisico‘s op de financiële markten hebben wij besloten deze kapitaalreductie niet door te voeren.‘