Paul van Gerven
3 November 2016

Chinese en Amerikaanse onderzoekers hebben een membraan ontwikkeld waarmee lithium efficiënt kan worden gescheiden van de chemisch vergelijkbare elementen natrium, kalium en magnesium. Het membraan werkt als een soort moleculaire zeef: het kleine lithium kan eenvoudig door de gaten heen, zijn grotere broertjes veel minder makkelijk. Elke 35 lithiumionen komt er bijvoorbeeld slechts één natriumion door, bij de grotere kalium- en magnesiumionen zijn de verhoudingen nog veel beter. Het membraan kan worden toegepast om lithium voor bijvoorbeeld batterijen kosteneffectief en milieuvriendelijk uit zoute meren te filteren.