Pieter Edelman
23 June 2016

Het Amerikaanse Vesper heeft een mems-microfoontje gepresenteerd dat geluidsenergie om kan zetten in een klein stroompje waarmee het basale signaalverwerking kan doen. Hierdoor kan het nagenoeg zonder energiegebruik luisteren naar een specifiek geluid om zichzelf en het systeem te activeren, bijvoorbeeld een vooraf ingesteld volume of een geluidssterkte in een bepaalde frequentieband.

Het kunstje is eigenlijk een secundair gevolg van Vespers alternatieve microfoonontwerp. Normale microfoons gebruiken een beweegbaar membraan dat een kamertje afdekt. Membraan en de bodem van de behuizing vormen samen een condensator waarvan de capaciteit verandert naar gelang het membraan beweegt. Vesper gebruikt echter een vrijhangend membraan zonder luchtkamer, met een piëzo-element aan de basis dat de beweging omzet in een stroompje.

Volgens Vesper heeft het ontwerp betere signaal-ruis-karakteristieken omdat het membraan niet beperkt is door lucht die verplaatst of gecomprimeerd hoeft te worden. Bovendien is het ontwerp veel beter bestand tegen vuil en vocht, omdat er geen ruimte is waar zich dat in kan ophopen. Nu blijkt het ontwerp dus ook voordelen te hebben voor nieuwe gebruikersinterfaces. Wat dat betreft heeft het bedrijf de wind in de rug; elektronicabedrijven zetten steeds meer in op activering via spraak.