8 December 2016

De Bluetooth Special Interest Group heeft de specificatie van Bluetooth 5 vrijgegeven, met forse verbeteringen in snelheid en bereik maar zonder de beloofde mesh-functionaliteit. Die functie werd vorig jaar aangekondigd als maatregel om bluetooth concurrerend te maken met standaarden als Zigbee voor iot-toepassingen. Dit jaar al zou de specificatie klaar zijn, maar de optie is vertraagd tot volgend jaar.

De nieuwe bluetooth-versie brengt wel een verdubbeling van de overdrachtssnelheid ten opzichte van versie 4.2 met zich mee, en een verviervoudiging van het bereik. Ook is de capaciteit voor het broadcasten van berichten fors uitgebreid: dat kan nu op alle normale databanden in plaats van drie vastgestelde banden en berichten kunnen een stuk langer zijn.