Pieter Edelman
18 November 2015

Microsoft Research acht de tijd zoetjesaan rijp om na te gaan denken over praktische toepassingen van homomorfische encryptie. Bij deze vorm van encryptie is het mogelijk om wiskundige bewerkingen direct op de versleutelde gegevens uit te voeren, met een uitkomst die eveneens versleuteld is. Het bedrijf heeft een database ontwikkeld waarmee dit mogelijk is, en werkt in een paper de mogelijkheden uit voor bio-informatica. De methode leent zich namelijk goed voor dit vakgebied; er moet hard gerekend worden aan grote datasets van gevoelige patiënteninformatie. Met homomorfische encryptie kan dit werk zonder probleem worden uitbesteed aan een clouddienst.

Er wordt al enkele decennia aan homomorfische encryptie gewerkt, maar tot nog toe wordt het zelden in de praktijk toegepast. De aanpak introduceert namelijk een zeer grote overhead op het rekenwerk, typisch van meerdere ordegroottes. Een van de problemen is dat elke bewerking ruis introduceert, die zich steeds verder opstapelt. Wanneer die ruis te groot wordt, kunnen de gegevens niet meer ontcijferd worden. Daarom is na een aantal bewerkingen steeds een kostbare opschoon-actie nodig.

Meestal staat het aantal bewerkingen voor een toepassing echter al van te voren vast. De Microsoft-onderzoekers beschrijven hoe dit gebruikt kan worden om de parameters zo te kiezen dat de ruisopbouw klein genoeg blijft en de gehele operatie afgerond kan worden zonder opschoonactie. Daarnaast hebben ze specifieke scenario’s uitgewerkt voor het rekenen met genetische data waarmee een fatsoenlijke performance gehaald kan worden.

Microsoft Research zegt zijn implementatie gratis beschikbaar te maken voor experimenteer- en onderzoeksdoeleinden. Op het moment van schrijven is het werk echter nog niet vrijgegeven.