Pieter Edelman
6 December 2018

Microsoft heeft zijn Simple Encrypted Arithmetic Library (Seal) voor homomorfische encryptie als opensource vrijgegeven. Met de software is het mogelijk om berekeningen te doen aan versleutelde gegevens zonder ze ooit te ontcijferen. Dat gaat gepaard met een forse overhead, maar de aanpak is aantrekkelijk om een derde partij met vertrouwelijke gegevens te laten werken. Die dataverwerker kan de gegevens noch het resultaat ooit lezen, alleen de opdrachtgever kan ze ontcijferen.

Aan de technologie wordt al tientallen jaren gewerkt, maar Microsoft is sinds een paar jaar bezig de aanpak te populariseren. In 2015 ontwikkelde Microsoft Research daarvoor de Seal-bibliotheek om praktijkexperimenten te doen. Een jaar later toonde het bedrijf aan dat het hiermee ook mogelijk is om neurale en convolutionele netwerken homomorfisch uit te voeren, een toepassing die uitstek wordt uitbesteed aan een cloudpartij.

sleutel

Microsoft hoopt dat zijn bibliotheek onderdeel wordt van een standaardisatie-initiatief. Seal is geschreven in standaard C++ en werkt op het moment op Windows, Linux en Mac OS. De bibliotheek is vrijgegeven onder de MIT-licentie.