Paul van Gerven
26 September 2017

nderzoekers van de TU Delft en de University of Vienna hebben de fundamenten gelegd voor toepassing van micromechanische trilbalkjes als bouwsteen voor quantumnetwerken. In Science tonen zij namelijk aan dat de gekwantiseerde vibraties van de mems-devices optisch kunnen worden gemanipuleerd. De trillingen kunnen daarom worden gebruikt in de quantumtelecommunicatie, als bron of ontvanger van fotonen. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de balkjes informatie kunnen uitwisselen met quantumcomputers gebaseerd op supergeleidende circuits.

Gunstig is dat de metingen werden uitgevoerd bij golflengtes die al gemeengoed zijn in de reguliere telecommunicatie, en dat de trilsystemen worden gemaakt met technieken die ook in de silicium fotonica worden toegepast. Er hoeven daarom geen grote drempels meer worden genomen om de technologie in de praktijk te brengen.

trilbalkje
Foto: Moritz Forsch/TU Delft