Nieke Roos
30 November 2017

De grote vraag heeft Fastned doen besluiten zijn recente obligatie-uitgifte uit te breiden van 3,3 miljoen naar zes miljoen euro. De nieuwe emissie begon dinsdagochtend en binnen een dag was er al voor drie miljoen euro ingetekend. De obligaties keren zes procent rente per jaar uit en hebben een looptijd van vijf jaar. De Amsterdamse exploitant van snellaadstations gaat de opbrengsten gebruiken voor verdere groei van zijn Europese netwerk. Bij de vorige uitgifte haalde het bedrijf ook al veel meer op dan beoogd: 7,7 miljoen euro, waar het eveneens had ingezet op 3,3 miljoen.

Fastned_snellaadstation
Foto: Roos Korthals Altes