Maud Geerbex
25 January 2005

Het EU-subsidieprogramma Stimulus voor de regio Eindhoven heeft miljoenen toegezegd aan de oprichting van een promotiestichting voor de High Tech Campus, de oprichting van het TUE Innovation Lab en een samenwerkingsproject tussen MKB-bedrijven, Fontys Hogescholen en het Eindhovense ROC. Daarnaast vielen verschillende bedrijvenclusters in de prijzen, waaronder een samenwerking tussen FEI, Nyquist en de TUE.

Het grootste subsidiebedrag gaat naar Technology Liaison Eindhoven Region, een stichting die de High Tech Campus op de kaart moet zetten. Niet alleen het bedrijventerrein, maar de hele regio moet daarvan profiteren. De nog op te richten organisatie gaat daarnaast samenwerking tussen bedrijven en het delen van R&D-faciliteiten op de campus promoten. Brussel trekt ruim 1 miljoen euro uit voor het initiatief. Philips draagt hetzelfde bedrag bij, nationale en regionale overheden ook.

De drie technische universiteiten hebben gezamenlijk plannen ontwikkeld voor kennisvalorisatie, het beschikbaar maken van wetenschappelijke kennis. Het TUE Innovation Lab is het instrument daartoe. Het initiatief van de drie TU‘s moet in de toekomst zichzelf gaan bedruipen, maar ontvangt nu 650 duizend euro uit het Stimulus-project en een half miljoen van het ministerie van EZ. Het wil resultaten van universitair onderzoek beschikbaar gaan maken voor bedrijven. Het Innovation Lab gaat contractresearch uitvoeren, studenten begeleiden die een bedrijf willen oprichten en spin-offs huisvesten.

Zo‘n 600 duizend euro aan Europees geld gaat naar Newmotion, een samenwerkingsverband tussen FEI Electron Optics, Nyquist en de TUE. Daarnaast komt er nog eens 600 duizend euro van EZ, de provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). De twee bedrijven gaan samen met TUE-researchers nieuwe mechatronica- en motion-controlsystemen ontwikkelen voor medisch onderzoek.

BCe24 save the date

Stimulus draagt verder 460 duizend euro bij aan Knowhowsharing, een samenwerkingsproject van zeven MKB-bedrijven, techniekstudenten van de Fontys Hogescholen en de werktuigbouwkunde- en metaalafdeling van het ROC. De helft daarvan komt uit een EU-potje. De partners willen teams gaan vormen en producten en processen ontwikkelen via integrated product development.