Pieter Edelman
16 September 2016

De Biomedical Photonic Imaging-groep van de UT krijgt een forse subsidie om samen met een internationaal consortium zijn beoogde fotoakoestiekscanner voor borstkanker te bouwen. De EU trekt 4,35 miljoen euro uit voor dit Pammoth-project, wat door de Zwitserse overheid wordt aangevuld tot 5,1 miljoen. Over vier jaar moet er een prototype zijn.

De groep werkt al ruim een decennium aan het idee om fotoakoestiek in te zetten voor borstkankerscreening- en/of diagnose. De techniek, pammografie gedoopt, heeft in potentie een aantal voordelen boven de gebruikelijke, röntgengebaseerde mammograffie. De belangrijkste is waarschijnlijk dat de pijnlijke compressie van de borst achterwege kan blijven. Ook wordt er geen schadelijke straling gebruikt en werkt de methode goed bij dicht borstweefsel, wat interessant kan zijn voor diagnose bij jonge vrouwen.

Fotoakoestiek is een techniek die de voordelen van optische beeldvorming en ultrageluid combineert. Eerst wordt laserlicht het weefsel ingestuurd, dat – met de juiste golflengtes – diep doordringt maar ook sterk verstrooid wordt. Daardoor is het niet te gebruiken voor directe beeldvorming. Het licht warmt het weefsel echter een heel klein beetje op, wat een drukgolf veroorzaakt. Die kan met ultrageluidscanners gedetecteerd worden. Uit het verschil in aankomsttijd tussen de scanners kan de oorsprong met hoge nauwkeurigheid worden gereconstrueerd.

Het systeem kan specifieke stoffen meten door lichtgolflengtes te gebruiken die hier een interactie mee aangaan. Voor tumordetectie is met name hemoglobine interessant, omdat tumoren doorgaans bovengemiddeld goed doorbloed zijn. Uit eerdere studies van de groep is al gebleken dat het systeem met hemoglobinedetectie al bijna even goed presteert als de standaard röntgengebaseerde methodes.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Wil de nieuwe techniek echter de huidige standaard vervangen, dan zal deze beduidend beter moeten zijn. De onderzoekers willen daarom verschillende golflengtes licht gebruiken om meer informatie in te winnen. De beeldvorming wordt bovendien gekoppeld aan echoscopie, dat ook naar een hoger plan getild moet worden. Ze denken dat hun systeem al direct kan vaststellen of een gezwel goed- of kwaadaardig is. Bovendien moet het systeem sneller en comfortabeler zijn dan de huidige technieken.

Net als bij de vorige studies is het Medisch Spectrum Twente betrokken bij Pammoth, evenals PA Imaging, de spin-off die de UT enkele jaren terug in het leven riep voor pammografie. University College London houdt zich bezig met de beeldreconstructie en de achterliggende wiskunde, terwijl de Brno University of Technology deze wiskunde om zal zetten naar bruikbare en snelle algoritmes voor realtime imaging. De University of Bern gaat werken aan analyse van de beelden en het ontwikkelen van testmodellen met de juiste akoestische en fotoakoestische eigenschappen. Voor het ontwerp van de ultrageluiddetector wordt het Franse Imasonic verantwoordelijk, het Litouwse Ekspla ontwikkelt de benodigde lasers en het Duitse TP21 verzorgt het management van het project en de interne informatievoorziening.