Pieter Edelman
13 May 2011

Het Vlaamse innovatieplatform voor de voedingsindustrie Flanders‘ Food investeert drie miljoen euro in de doorontwikkeling van sensoren die uitgedokterd zijn bij Imec, de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en IBBT. Het gaat om drie technologieën die kunnen helpen bij de bewaking van voedselkwaliteit. Zeventig bedrijven uit de voedings- en technologische industrie doen mee in de projecten. IWT ondersteunt het initiatief financieel.

Bij de eerste methode gaat het om optische-vezelsensoren die allergieopwekkende en giftige stoffen en DNA van micro-organismen moeten kunnen opsporen. De aanpak gebruikt licht om plasmonen – elektromagnetische oppervlaktegolven – op een goudlaag op te wekken. Moleculaire bindingen op het goudoppervlak beïnvloeden de eigenschappen van het weerkaatste licht. Voor deze sensor is de KU Leuven verantwoordelijk.

De tweede technologie draait om camera‘s die een zeer groot deel van het lichtspectrum kunnen vastleggen. Deze hyperspectrale camera‘s kunnen eigenschappen zien die voor traditionele visiesystemen verborgen blijven. Dat is met name interessant voor het opsporen van fysieke schade aan producten. De KU Leuven en Imec nemen hier het voortouw.

De derde detectiemethode bepaalt de vocht- en ijsgehaltes in producten via millimetergolven. Daarmee zijn droog- en bevriezingsprocessen beter te volgen. Drager van dit onderzoek is de VUB.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.