Pieter Edelman
7 February 2019

Minacned, de brancheorganisatie voor micro- en nanotechnologie, gaat de topsector HTSM helpen bij het invullen van de Nanotechnology-roadmap. Daarvoor sluit de organisatie zich als partner aan bij Holland High Tech. De Minacned-leden bijdragen aan het actualiseren en verder invullen van de roadmap. Ook wil Minacned helpen met het uitdragen van de sector in het buitenland.

De overeenkomst moet ook helpen om disciplines bij elkaar te brengen om te werken aan concrete nanotoepassingen. Volgens Minacned-voorzitter en Micronit-ceo Ronny van ‘t Oever is dat nodig om daadwerkelijke stappen te kunnen zetten: ‘zonder de samenwerking tussen nanotechnologie, life sciences en ict was het goedkoop sequencen van dna bijvoorbeeld nooit mogelijk geworden’, geeft hij als voorbeeld van een domeinoverschrijdende samenwerking.

Ten slotte wil Minacned zich inzetten voor de internationaliseringsstrategie van de topsector HTSM. De meerderheid van Nederlandse micro- en nanobedrijven heeft een afzetmarkt in het buitenland.

Nano