Pieter Edelman
25 August 2016

Agfa boekte het afgelopen kwartaal 6,7 procent minder omzet dan een jaar geleden, te weten 645 miljoen euro. Het Mortselse bedrijf wijt de terugval aan verschillende factoren. Zo spelen bij de Graphics-divisie de voortdurende krimp van de computer-naar-film-business en de concurrentie op offsetgebied een rol. Bij Healthcare vallen de resultaten tegen doordat ze vorig jaar uitzonderlijk hoog waren. Bij Specialty Products loopt de traditionele-filmbusiness nog altijd terug.

De winstgevendheid nam overigens wel flink toe. Dankzij kostenbesparingsprogramma’s kwam de brutowinstmarge zelfs uit op het hoogste niveau sinds 2010, op bijna twee derde van de omzet. De nettowinst steeg daardoor met zestig procent naar veertig miljoen euro.