Nieke Roos
24 April 2017

Barco heeft het afgelopen kwartaal een omzet geboekt van 246,2 miljoen euro. Dat is drie procent minder dan in dezelfde periode van 2016. De Kortrijkse specialist in beeldvorming haalde de eerste drie maanden van dit jaar echter 283,5 miljoen euro aan opdrachten binnen, een stijging jaar op jaar van een procent. Met 354,8 miljoen aan bestellingen was het orderboek eind maart licht beter gevuld dan twaalf maanden eerder en elf procent beter dan ultimo 2016.

De omzetdaling komt geheel op het conto van de Entertainment-divisie, die de inkomsten jaar op jaar met elf procent zag afnemen tot 122,6 miljoen euro. Oorzaken zijn de afvlakkende vraag in China en tragere leveringen in Amerika binnen de digitale-cinemabusiness. Enterprise en Healthcare deden het beter dan twaalf maanden geleden met omzetplussen van respectievelijk zeven procent naar 64,6 miljoen en drie procent naar 59,1 miljoen.