Pieter Edelman
18 January 2019

Minister Hugo de Jonge (VWS) vindt dat het te langzaam gaat met de inzet van e-health in Nederland en trekt de komende drie jaar 90 miljoen euro uit voor een stimuleringsregeling. Via dit Langer Thuis-programma kunnen zorgaanbieders en inkopers binnenkort ondersteuning aanvragen voor hun gezamenlijke implementatieprojecten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring en technologie waarmee mantelzorger hun naasten op afstand in de gaten kunnen houden. Volgens het kabinet kunnen deze oplossingen bijdragen aan betere en effectievere zorg en kunnen ze zorgmedewerkers ontlasten. Voor ouderen of chronisch zieken en hun mantelzorgers draagt e-health bij aan meer regie en meer bewegingsvrijheid en zorgt ervoor dat zij met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

In de praktijk blijken er echter nog veel barrières te bestaan om deze oplossingen op grote schaal in te zetten. Zo hebben ouderen en professionals soms training nodig en moeten werkprocessen en inkoopcontracten aangepast worden. Met de stimuleringsregeling kunnen die problemen worden aangepakt.

E health