Paul van Gerven
29 March 2019

Minister Van Engelshoven van OCW heeft het belang van de geesteswetenschappen onderstreept, maar ontkracht niet het gerucht dat er in het hogeronderwijsbudget tientallen miljoenen euro’s worden overgeheveld van alfa- naar bètawetenschappen. Zij wacht het advies af van de commissie Van Rijn, die naar verwachting eind april haar bevindingen presenteert.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat de bekostiging van het hoger onderwijs wordt herzien met speciale aandacht voor de technische wetenschappen. De commissie Van Rijn heeft de opdracht om daarover te adviseren. De herziening dient budgetneutraal te zijn.

Volgens hogeronderwijswebsite Scienceguide zou de commissie Van Rijn willen voorstellen tot 150 miljoen euro over te hevelen naar de technische universiteiten. Die middelen zouden grotendeels worden weggehaald bij de geesteswetenschappen.

onderwijs

In antwoord op kamervragen naar aanleiding van het bericht schrijft de minister dat ‘de geesteswetenschappen van essentieel belang zijn voor het onderwijs en de samenleving’. Zij wil echter niet ingaan op het gerucht. ‘Na ontvangst van het advies van de commissie zal ik besluiten welke wijzigingen in de bekostigingssystematiek worden doorgevoerd.’

De technische universiteiten zeggen de instroom van studenten niet meer aan te kunnen. Zij vragen om minimaal 250 miljoen euro per jaar extra financiering.