Paul van Gerven
18 January 2011

Vergeleken met 2009 snoepten midden- en kleinbedrijven vorig jaar meer dan twee keer zoveel subsidie op via Point-One-projecten dan in 2009. Van de 50 miljoen euro overheidssteun die Agentschap NL verleende in 2010 ging 32 procent naar het mkb, tegen 15 procent het jaar ervoor. Het aantal mkb-deelnemers steeg van 54 naar 82, op een totaal van 92 respectievelijk 110. Dat laat Point-One weten in een persbericht.

Subsidie voor Point-One-deelnemers, in miljoen euro
Organisatie Subsidie 2009 Subsidie 2009 (%) Subsidie 2010 Subsidie 2010 (%)
Kennisinstellingen 24 24 12 26
Mkb 15 15 16 32
Mkb-subcontracten 7 7 n/a n/a
Omzet < 500 M 6 6 2 4
Omzet > 500 M 50 49 18 38

Point-One werd vorig jaar enkele malen om de oren geslagen met het verwijt dat de grote ondernemingen er een te dikke vinger in de pap zouden hebben. De hightechreuzen zouden een onevenredig deel van de subsidie opslokken en de focus teveel op hun eigen producten afstemmen. Point-One moest daarbij erkennen niet het streefcijfer van 40 procent voor het mkb te halen, maar verdedigde zich door erop te wijzen dat dat niet eenvoudig te realiseren is.

Nu het beschikt over de cijfers van 2010 voelt het samenwerkingsverband zich uiteraard gesterkt. De stijging is ’hoger dan verwacht‘, aldus Point-One-voorzitter Roel Kramer. ’We zien het als een hele positieve ontwikkeling. Steeds meer kleinere bedrijven blijken de stap te maken naar participatie in grote, internationale R&D-projecten.‘ Volgens Kramer bewijzen de cijfers dat Point-One aan zijn opdracht kan voldoen om meer participatie van het mkb te bewerkstelligen.