Alexander Pil
1 July 2005

Het MKB kan niet op gelijke voet concurreren met zijn Amerikaanse collega‘s. Dit is het gevolg van de WTO-overeenkomst voor overheidsaanbestedingen die op dit moment wordt heronderhandeld in het Zwitsers Genève. Onder deze Government Procurement Agreement van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft de Amerikaanse overheid het exclusieve recht bedongen het Amerikaanse MKB een voorkeurspositie te geven.

Voor Nederlandse en Europese bedrijven heeft dit grote gevolgen. Ze hebben geen toegang tot openbare aanbestedingen van de Amerikaanse overheid. In 2003 werd voor 95 miljard dollar aan het Amerikaanse MKB uitbesteed in innovatieve sectoren als defensie, energie, gezondheidszorg, ruimtevaart en transport.

SUN&SUP, een groep van twintig -Europese start-ups, aangesteld door de Europese Commissie, meent dat deze situatie indruist tegen de Lissabon-agenda die in 1999 is geformuleerd en de concurrentiekracht en kenniseconomie van Europa moet versterken. Het consortium bepleit dat de EU-landen tot actie moeten overgaan om ervoor te zorgen dat MKB-bedrijven gelijke rechten krijgen in het nieuwe tienjarenverdrag dat op dit moment in Genève op tafel ligt.

Volgens SUN&SUP zijn er een tweetal belangrijke punten die het nieuwe verdrag voor de periode tot 2015 moet regelen. ’EU-lidstaten moeten het recht krijgen om MKB-bedrijven een voorkeurspositie te geven bij overheidsaanbestedingen in innovatie-intensieve sectoren‘, aldus de bedrijvengroep in een verklaring. ’Verder moet de Amerikaanse overheidsmarkt voor hetzelfde percentage openstaan voor het Europese MKB als waarvoor de Europese overheidsmarkt open is voor Amerikaanse bedrijven.‘

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!