21 May 2013

Een R&D-subsidieregeling voor het midden- en kleinbedrijf in de hightech is vorige week in één dag ’uitverkocht‘. Op de openingsdag van de MIT-regeling (Mkb Innovatiestimulering in de Topsectoren) kwamen tachtig aanvragen binnen, waarmee het budget van bijna twee miljoen euro al direct was overschreden. Er zal nu worden geloot. De topsector Hightech Systemen & Materialen laat weten dat er nog wel voldoende kennisvouchers beschikbaar zijn, maar ook daarvoor geldt: op is op.