Paul van Gerven
11 September 2014

Stanford-onderzoekers hebben een molecuul gesynthetiseerd die net als een diode elektrische stroom slechts in één richting doorlaat. Het nanoconstruct bestaat uit een buckybal met daaraan bevestigd diamantaan, een kooivormig molecuul waarin de koolstofatomen op een vergelijkbare manier ruimtelijk zijn geordend als in diamant. Eenmaal met elkaar verbonden, reageren deze twee eenheden op een vergelijkbare manier als wanneer een p- en een n-gedoteerde halfgeleider op elkaar worden gelegd: elektronen stromen naar ‘gaten’ en creëren een zone vergelijkbaar met de bekende uitputtingszone (depletion zone). Alleen wanneer er een spanning in de juiste richting over het molecuul wordt gezet, laat deze elektrische muur nog elektronen door.