Paul van Gerven
27 March 2015

De mondiale pv-capaciteit bereikt in 2019 bijna een halve terawatt, 177 procent meer dan in 2014. Dat becijfert IHS. De marktonderzoeker voorziet dat de consolidatieslag van de afgelopen paar jaar zal transformeren in een meer aanbodgedreven markt, waar de overgebleven fabrieken op volle toeren kunnen draaien. In 2019 zal er jaarlijks behoefte zijn aan 75 gigawatt, of 66 procent meer dan in 2014.

Het aantal landen dat per jaar meer dan een gigawatt installeert, zal de rest van dit decennium oplopen tot elf. Volgens IHS heeft dat in combinatie met een afbouw van subsidiesystemen een dempend effect op de varkenscyclus. Het marktaandeel van dunnefilmtechnologie blijft min of meer stabiel op zeven procent.