Alexander Pil
13 December 2006

Risico-investeerders Centaurus en Paulson eisen het aftreden van Storks raad van commissarissen. De hefboomfondsen, die samen ongeveer een derde van de aandelen in handen hebben, willen dat het bedrijf focust op de luchtvaart en zijn overige activiteiten afstoot. Het bestuur is tegen de opsplitsing. De Britse en Amerikaanse durfkapitalist roepen op tot een buitengewone aandeelhoudersvergadering om over hun voorstel te stemmen.

Centaurus en Paulson drijven daarmee hun conflict met de Stork-leiding op de spits. In september kwamen ze met het advies dat Stork alleen moet verdergaan met zijn Aerospace-divisie ’teneinde een Nederlandse luchtvaartkampioen te creëren‘. De takken Food Systems, Prints en Technical Services moeten in de etalage. De opbrengst moet gedeeltelijk naar de aandeelhouders en gedeeltelijk worden geïnvesteerd in Aerospace. Stork moet zich richten op de grote jongens in luchtvaartindustrie: Airbus en Boeing. Tijdens een aandeelhoudersvergadering in oktober kreeg het voorstel 86,5 procent van de stemmen.

Het Stork-bestuur benadrukte toen dat alle divisies sterke marktposities hebben en ruimschoots mogelijkheden bieden in de segmenten waarin zij opereren. Het ziet dan ook niets in het advies tot opsplitsing. ’We hebben het voorstel van Centaurus en Paulson zorgvuldig bestudeerd, zegt CEO Sjoerd Vollebregt. ’Het houdt een drastische wijziging van onze succesvolle strategie van de afgelopen jaren in. Na een grondige analyse hebben we geconcludeerd dat het potentieel van Stork er niet mee zal worden gerealiseerd. Naast de operationele en executierisico‘s die inherent zijn aan de drastische wijziging zijn we tot de conclusie gekomen dat het voorstel zelf is gebaseerd op een onjuiste analyse en niet in het belang is van Stork en de aandeelhouders.‘ Een bestuurscrisis hangt in de lucht.

De machtsstrijd bij Stork is niet alleen interessant voor financiële analisten. Het is een testcase voor de macht van de aandeelhouders. Het gebeurt zelden dat zij het bestuur afzetten. Vollebregt vindt de motie van wantrouwen ’schadelijk voor het bedrijf‘. Een normale bedrijfsvoering is haast niet meer mogelijk, zegt hij.

Bits&Chips event sponsor registration