Paul van Gerven
10 June 2008

Freescale brengt zijn MRam-activiteiten onder in een nieuw bedrijf, Everspin Technologies. Een vijftig man sterk team krijgt de IP-portfolio en producten mee om de vermarkting van het geheugentype aan te zwengelen. ’Spinouts zijn meestal een indicatie dat het moederbedrijf de activiteiten niet als core business beschouwt, maar dat is hier niet het geval‘, aldus CTO Lisa Su van Freescale. ’Wij geloven juist ontzettend in de potentie van MRam, maar we denken dat de technologie het best tot wasdom komt in een apart bedrijf. Zelf blijven we haar zeker gebruiken.‘

MRam, of magnetoresistief geheugen, combineert de dichtheid van DRam, de snelheid van SRam en de niet-vluchtigheid van flash. Er zijn verschillende varianten, maar de gemene deler is een sandwich van een dun isolerend laagje tussen een permanent magnetisch en een magnetiseerbaar laagje. De weerstand van deze sandwich hangt af van de relatieve oriëntatie van de magneetlagen. Dat vormt de basis voor het vereiste schakelelement.

Naast Freescale hebben onder meer Hynix, Nec en Toshiba activiteiten ontplooid om MRam in de markt te zetten als vervanger voor DRam en flash. Het octrooi is in handen van het Amerikaanse NVE.