Paul van Gerven
10 April 2015

Onderzoekers van de University of Illinois at Urbana-Champaign hebben een ingenieuze methode ontwikkeld om koolstofnanobuizen te zuiveren. Zij brachten een mengsel van halfgeleidende en metallisch geleidende buisjes aan op een substraat en bedekten dit met een dunne organische laag. Door een stroompje over het oppervlak te laten lopen, warmden de metallische buisjes op, waardoor lokaal de bedekking inscheurde. Daarna konden ze worden weggewassen, terwijl de halfgeleidende achterbleven.

Er is nog geen synthetische procedure gevonden die zuivere koolstofnanobuizen oplevert; in de praktijk ontstaat altijd een mengsel van halfgeleidende en metallisch geleidende. Voor veel toepassingen, vooral elektronische, moeten de metallische echter worden verwijderd en dat is geen sinecure gebleken. Pas de laatste jaren – twee decennia na de ontdekking – zijn methodes ontwikkeld die effectief en schaalbaar zijn.