Alexander Pil
24 August 2016

VDL heeft in het eerste halfjaar van 2016 een gecombineerde omzet van 1,59 miljard euro gerealiseerd. Dit is een stijging van 19 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Het resultaat na belasting over de eerste zes maanden laat een geringe stijging zien: 61,9 miljoen euro ten opzichte van 59,9 miljoen euro in 2015. De totale orderportefeuille (de autoassemblage niet meegerekend) bedroeg eind juni 780 miljoen euro ten opzichte van 645 miljoen euro eind juni 2015. Ook het aantal medewerkers is toegenomen van 10.623 eind 2015 naar 11.827 medio 2016.

Belangrijke pijler onder de groei is de autoassemblagetak. VDL Nedcar zag zijn omzet tussen nieuwjaar en eind juni stijgen naar 673 miljoen euro. Een flinke verbetering ten opzichte van de 453 miljoen een jaar eerder. De divisie autoassemblage heeft in het eerste halfjaar van 2016 een omzet behaald van 673 miljoen euro. Dit is een forse stijging ten opzichte van 453 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2015. Deze omzet is voornamelijk gerealiseerd door de productie van de Mini Hatch en Mini Cabrio in opdracht van BMW, maar ook door het leveren van persdelen aan derden en door engineerings- en installatiewerkzaamheden. Het resultaat in het eerste halfjaar was positief en de orderportefeuille is ook op de lange termijn goed gevuld.

De omzet in de divisie toeleveringen is licht gedaald van 454 miljoen euro vorig jaar naar 451 miljoen in het eerste halfjaar van 2016. De orderportefeuille laat een stijging zien van 265 miljoen naar 275 miljoen euro medio 2016. De divisie toeleveringen was in het eerste halfjaar winstgevend en VDL heeft goede verwachtingen voor het tweede halfjaar.

VDL kijkt sowieso met vertrouwen naar het tweede halfjaar. De vooruitzichten van alle vier de divisies (ook Bussen en Eindproducten) zijn positief. Voor het hele jaar 2016 zal de totale omzet boven de 3 miljard euro uitkomen. Het nettoresultaat vertoont een lichte stijging ten opzichte van eind 2015, voorspelt VDL.

BCe24 save the date