Heleen Blesgraaf
6 September 2007

Het aantal buitenlandse studenten in Nederland neemt toe. Dit komt zowel door het grotere aanbod van Engelstalige studieprogramma‘s als door vereenvoudigde toelatingsprocedures voor niet-Europese studenten.

Sinds 2002 neemt het aantal Engelstalige cursussen toe aan de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Dit collegejaar verzorgen zij er gezamenlijk 1300. De cursussen zijn over de gehele waaier aan studierichtingen verspreid en zijn zowel in de bachelor- als masterfase te vinden. Volgens Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, is Nederland daarmee koploper in het aanbieden van Engelstalig hoger onderwijs.

Ook het aantal niet-Europese studenten zit al een aantal jaar in de lift. Dit jaar hebben 50 duizend buitenlandse studenten zich ingeschreven voor een opleiding in Nederland. 6000 van hen zijn niet uit Europa afkomstig. Vorig jaar waren dit er nog 5400. Startpunt van de groei is de versoepeling van de aanvraagprocedures die de IND in 2004 doorvoerde. Dit moeizame traject schrok potentiële studenten af. De nieuwe regeling bevat een versnelde aanvraagprocedure waarbij de voorlopige verblijfsvergunning na twee weken klaar ligt.

Beide ontwikkelingen maken het voor Nuffic eenvoudiger om het Nederlandse hoger onderwijs in landen als Mexico en China te promoten. In hun reclame noemen zij het hoge niveau van ons wetenschappelijke onderzoek en het vernieuwende, probleemgerichte leersysteem. Ook zijn de kosten voor studie en levensonderhoud in Nederland laag in vergelijking met andere Europese landen. Om dit te benadrukken geeft Nuffic op haar promotiewebsite alvast aan hoeveel een Big Mac en een kop koffie in Nederland kosten.

Bits&Chips event sponsor registration-early bird