Pieter Edelman
21 March 2016

Volgens het European Digital Forum scoort Nederland het beste van alle Europese landen op de aanbevelingen van zijn Startup Manifesto, een handvest dat in 2013 werd opgesteld door acht ondernemers. Nederland wordt op de voet gevolgd door Italië en Groot-Brittannië.

Het manifest richt zich op zes gebieden: opleiding en kennis; financiering; inbedding van ondernemerschap in institutionele raamwerken; toegang tot talent; datatoegankelijkheid en ip-bescherming; en thought leadership. Op al deze gebieden is Europa de laatste jaren vooruit gegaan. Met name rond het laatste punt, de bewustwording rond start-ups en valorisatie, is voortgang geboekt.

Wanneer de adoptie van alle parameters in cijfers wordt gevat, blijkt Nederland het beste uit de bus te komen. Met name op de gebieden thougth leadership en institutionele raamwerken scroren we goed, mede dankzij initiatieven als Startupdelta. Ir is wel een zwak punt: toegang tot financiering.