Paul van Gerven
27 September 2017

Net als vorig jaar staat Nederland op de vierde plaats in de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. Alleen Zwitserland, de Verenigde Staten en Singapore scoren hoger. Nederland beschikt dankzij een goede infrastructuur, degelijk bestuur en hoogwaardige gezondheidszorg over een sterke basis om te concurreren, maar ook onze kenniseconomie zit in de lift. Punt van aandacht is het onderwijs, waar Nederland een beetje terrein prijs moest geven op andere hoogvliegers. België zakte drie plaatsen naar de de twintigste rang.

Volgens econoom Henk Volberda van de Erasmus Universiteit dankt Nederland zijn toegenomen innovatievermogen aan het topsectorenbeleid. Hij wijst op de goede samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid, de vorming van regionale ecosystemen en de toegenomen investeringen in r&d door het bedrijfsleven – al blijven die nog ver achter bij de koplopers.

wef
Bron: Wef

‘Nederland is een van de voorlopers als het gaat om de toepassing van nieuwe technologieën die de basis vormen van de vierde industriële revolutie, zoals kunstmatige intelligentie, robotisering, Internet of Things, cloud computing en 3d-printing’, aldus Volberda, die de Nederlandse cijfers voor de ranglijst verzamelt.

Op het gebied van onderwijs maant Volberda de overheid tot actie. ‘Gezien de uitdagingen van de vierde industriële revolutie en de snelle uitholling van bepaalde kennis, vaardigheden en functies door robotisering en kunstmatige intelligentie zijn meer investeringen in het Nederlandse hoger onderwijs noodzakelijk. Niet alleen voor de jongere generatie, maar ook vooracademische bij- en omscholing van de oudere generaties.’