Nieke Roos
22 November 2018

Nederland moet zich sterk maken voor de ontwikkeling van sensortechnologie in eigen huis, met name geavanceerde radarsystemen en akoestische sensoren. Ook moet het zelf kleine uav’s en satellieten voor inlichtingenfuncties gaan produceren. Voor deze en andere producten van eigen bodem zal het vaker optreden als launching customer. In opkomende gebieden als ai, cyber en robotica wil het de technologie meeontwikkelen. Dat schrijft het ministerie van Defensie in de nieuwe nota ‘Defensie industrie strategie’.

‘We gaan de Nederlandse defensie-industrie versterken’, aldus het ministerie. ‘Bij toekomstige aanbestedingstrajecten kiezen we – binnen de kaders van de Europese regelgeving – voor Nederlandse leveranciers als we vinden dat dit in het belang van onze nationale veiligheid is. Soms zal het belangrijk zijn om spullen snel in huis te hebben en kunnen ze elders van de plank gekocht worden. Dan gaan we dat doen.’

DIS_web

‘Lang niet alle benodigde producten die we nodig hebben kunnen vanzelfsprekend gemaakt worden in Nederland. We willen er in dat geval wel voor zorgen dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen worden betrokken bij de productie, opdat de Nederlandse industrie toegang heeft tot hoogwaardige kennis en capaciteiten. We zullen de Nederlandse defensie-industrie ook een impuls geven door ons sterk te maken voor een meer open Europese defensiemarkt met een gelijk speelveld voor alle landen.’

Om de industriële en technologische basis te kunnen garanderen, treft Nederland een aantal maatregelen. Behalve vaker optreden als eerste klant gaat het meer aandacht besteden aan defensie en veiligheid binnen het Rijksbrede innovatiebeleid. Doorontwikkeling van het industriële participatiebeleid moet ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven structureel meedraaien in de internationale ontwikkeling, productie en onderhoudsketens van defensiematerieel. Daarnaast gaat de overheid kritisch kijken naar buitenlandse overnames in de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie om de nationale veiligheidsbelangen te beschermen.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .