Pieter Edelman
27 March 2013

Nederland stijgt dit jaar van de achtste naar de vijfde plaats op het lijstje van meest innovatieve Europese economieën van de EU. Daarmee streeft het België voorbij, dat een plekje zakt naar de zevende positie. Beide landen worden volgens de Innovation Union Scoreboard geclassificeerd als ’volgers‘, waarmee de EU aangeeft dat het verschil met het gemiddelde van de EU niet zo groot is.

De ranglijst kijkt naar acht innovatieaspecten, zoals publieke en private R&D-investeringen, onderwijs, ecosystemen en intellectueel eigendom. Wat Nederland betreft springen vooral het open en excellente onderzoeksnetwerk en het ondernemende klimaat eruit, terwijl investeringen vanuit het bedrijfsleven een zorgenkindje blijven. Daarbij wordt dan wel weer aangetekend dat deze investeringen sneller groeien dan het gemiddelde van de EU. Als het op niet-R&D-gerichte innovatie-uitgaven is de groei in Nederland zelfs het hardst van de hele EU.

Ook België is aantrekkelijk vanwege het open onderzoeksnetwerk en het ondernemerschap. Daarnaast heeft het land een sterk innovatieve MKB-sector. Relatieve zwaktes zijn de overheidsuitgaven. Ook dalen de private investeringen.