Nieke Roos
16 May 2012

ICT Automatisering rapporteert over de eerste drie maanden van 2012 een omzet van 20,9 miljoen euro, ruim vier procent meer dan in dezelfde periode van het afgelopen jaar. De omzetstijging komt geheel op het conto van de Nederlandse activiteiten, die door een succesvolle afronding van projecten zeven procent beter presteerden en 17,1 miljoen binnenhaalden. ICT ziet een gelijkblijvende vraag maar nog altijd een terughoudendheid om te investeren. De inkomsten in Duitsland daalden met 6,5 procent naar 3,8 miljoen euro, doordat klanten daar opdrachten zijn misgelopen. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2011 is de omzet wel stabiel gebleven, net als het aantal medewerkers. Met negenhonderdduizend euro is het bedrijfsresultaat van ICT als geheel nagenoeg op hetzelfde niveau als twaalf maanden geleden.