Nieke Roos
24 May 2016

Vanaf volgend jaar stelt het Nederlandse kabinet 27 miljoen euro beschikbaar ter versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve bedrijven. Oprichters van start-ups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar inkomen uit te keren van 44 duizend euro, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Zo blijft er geld over om in de onderneming te steken. Ook maakt het kabinet 23 miljoen vrij om samen met private financiers te investeren in starters en mkb’ers.

‘Het is belangrijk dat innovatieve start- en scale-ups over voldoende investeringskapitaal en financiële slagkracht kunnen beschikken zodat zij sneller kunnen doorgroeien. Zo blijft Nederland een broedplaats voor nieuwe producten, diensten en verdienmodellen’, stelt minister Kamp. In nauw overleg met de start-upsector heeft het kabinet de afgelopen tijd gekeken naar goede aanvullingen op de reeds bestaande faciliteiten. ‘De twee nieuwe regelingen komen tegemoet aan knelpunten die de sector zelf bij ons heeft aangegeven. Door op deze wijze structureel extra geld beschikbaar te maken, verwachten we ook deze knelpunten op te lossen’, aldus Kamp.