29 September 2006

Het aantal buitenlandse studenten dat een volledige opleiding in Nederland volgt, is in drie jaar tijd met 84 procent gegroeid naar 37 duizend. Dat is 3,9 procent van het totaal aantal geregistreerde hogeronderwijsstudenten in Nederland. De meesten komen uit Duitsland. Hun aantal verdubbelde in deze periode tot ruim 12 duizend. Dat blijkt uit de Mobiliteitsmonitor 2005 van Nuffic.

Nummer twee China volgt op afstand, met 3,9 duizend studenten. Het aantal Chinezen dat voor een diploma naar Nederland komt, is het afgelopen jaar licht gedaald. Volgens Nuffic komt dit door de strengere toelatingseisen in het hoger onderwijs, hogere collegegelden en een ongunstige eurokoers.

De toename in mobiliteit geldt voor alle studiedisciplines. Bij de universiteiten nam de sector Techniek, Industrie en Bouwkunde vorig jaar 12,8 procent van de buitenlandse studenten voor zijn rekening. Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica kreeg 11,7 procent. De grootste belangstelling ging uit naar Sociale Wetenschappen, Bedrijfskunde en Recht. Dit vakgebied kreeg 50,4 procent van de buitenlandse studenten. Deze verhoudingen zijn de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven.

Naast studenten ingeschreven in het Nederlandse publieke onderwijs zijn er naar schatting nog zo’n 11,5 duizend ’overige‘ buitenlandse studenten. Dit zijn voor het overgrote deel uitwisselingsstudenten die voor een korte periode naar Nederland komen. Hier vallen bijvoorbeeld de Erasmus-programma‘s onder. Daarnaast behoren tot deze groep studenten die onderwijs volgen aan privé-instellingen.

BCe24 save the date
Grafiek_Buitenlandse_Studenten_Nederland

Nederlanders blijven in vergelijking met de rest van de wereld honkvast. Het aantal Nederlanders dat in het buitenland studeert laat de afgelopen jaren wel een stijgende trend zien. In het academische jaar 2004-2005 was er een toename van 0,1 procent naar 12,5 duizend. Daarmee volgt 2,4 procent van de Nederlandse studenten zijn opleiding in het buitenland. Voor de EU ligt dat getal op 2,6 procent. De meest populaire bestemming voor Nederlanders is België. 22 procent van de diploma-emigranten kiest voor dit land. Groot-Brittannië en Duitsland trekken respectievelijk 19 en 15 procent.

In december besloot het kabinet dat Nederlanders hun studiefinanciering kunnen meenemen naar 44 Europese landen. Half september stemde het kabinet in met een voorstel van staatssecretaris Bruno Bruins van Onderwijs om dit uit te breiden naar de rest van de wereld.