Pieter Edelman
15 April 2015

Volgens het Global Information Technology Report van het World Economic Forum (Wef) is Nederland bijzonder goed in staat om ict aan te wenden voor economische groei, werkgelegenheid en maatschappelijk welzijn: ons land eindigt net als de voorgaande twee jaren op de vierde plaats in de ‘Networked Readiness Index’. De lijst wordt aangevoerd door Singapore, Finland en Zweden.

Opmerkelijk is wel dat Nederland relatief slecht presteert in de betaalbaarheid van ict, en het hier zelfs steeds minder goed doet. Op dat punt staan we op de 72e plek, vooral vanwege de hoge kosten van mobiel bellen en breedband internet. De infrastructuur is hoogwaardig, maar dat brengt de nodige kosten met zich mee, concludeert het rapport.