Nieke Roos
1 November 2017

TNO, Ricardo, NXP en Daf hebben aangetoond dat truckplatooning veilig toepasbaar is. Verenigd binnen het Ecotwin-consortium hebben ze laten zien dat het technisch mogelijk is om pelotons van minstens drie vrachtwagens geautomatiseerd op 0,3 seconden afstand van elkaar te laten rijden zonder gevaar voor de chauffeurs en het overige verkeer. Hiermee is platooning klaar voor tests op de openbare weg.

Bij truckplatooning rijden vrachtwagens elektronisch gekoppeld vlak achter elkaar. Daarbij maken ze onder meer gebruik van camera’s, gps, radar en voertuig-naar-voertuigcommunicatie om een veilige onderlinge afstand te bewaren. De voorste auto fungeert als leider. Tot een wagen aansluit, stuurt iedere chauffeur zelf. Remt de eerste auto af, dan doen de volgers dat ook, realtime en met dezelfde dosering. Wanneer een nieuwe wagen nadert of invoegt, maakt hij automatisch contact met het treintje. Bestuurders houden gewoon de controle over hun eigen voertuig en kunnen altijd beslissen een konvooi te verlaten en weer zelfstandig te gaan rijden.

Ecotwin_truckplatooning

‘De volgafstand is nu dermate kort geworden dat het platooningsysteem alle beslissingen moet en kan nemen én dat moet blijven doen als er iets afwijkends gebeurt’, verklaart Daan de Cloe van TNO. ‘Om het volledige potentieel van vrachtwagens te benutten, is het van essentieel belang om op minimaal volgende afstanden te rijden, terwijl onder alle omstandigheden comfort en veiligheid is gegarandeerd. Ecotwin heeft bewezen dat dit mogelijk is, waardoor alle partners de volgende stappen kunnen zetten voor de openbare weguitvoering. Samen willen we ervoor zorgen dat het in 2020 technologisch en wettelijk mogelijk is om truckplatooning op grote schaal toe te passen.’

Behalve voor een grotere verkeersveiligheid zorgt platooning voor brandstofbesparing, lagere emissies en betere doorstroming op de weg. Daarnaast maakt het nieuwe businesscases mogelijk, bijvoorbeeld voor een efficiëntere en daarmee kostenbesparende inzet van logistieke processen.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .