Pieter Edelman
28 August 2018

Afgelopen weekend is in Canada een eerste praktijkproef uitgevoerd met een Nederlands sensorsysteem waarmee satellieten exoplaneten direct moeten kunnen waarnemen. Het systeem was onderdeel van Canadese Hicibas-missie (High Contrast Imaging Balloon System), waarbij een meetinstrument met een ballon tot een hoogte van 37 kilometer in de atmosfeer gebracht. Daar kon het gedrag min of meer zonder aardatmosfeer getest worden. Ook kon er ervaring opgedaan worden met de extreme omstandigheden van een ruimtevaartmissie.

Om exoplaneten waar te kunnen nemen, moet het veel fellere licht van hun moederster geblokkeerd worden. Traditioneel wordt daarvoor een zwarte schijf in het telescoopbeeld geplaatst, een zogenaamde coronograaf. Dit volstaat echter niet meer voor de extreme contrasten die nu vereist zijn. Een team van de universiteit Leiden en Sron heeft daarom een een geavanceerde variant ontwikkeld op basis van lcd-technologie.

Vapp coronograaf
De zogenaamde vector-app-coronagraaf in het Hicibas-instrument bestaat uit een glasplaatje met patronen van vloeibare kristallen, die zodanig ontworpen zijn dat ze sterlicht lokaal uitdoven.

Het team is al langere tijd bezig om verschillende grote telescopen op aarde uit te rusten met dit type coronograaf. Via de Hicibas-missie, van een groep Canadese studenten van de Université Laval in Quebec City, wilde het aantonen dat het ontwerp ook bruikbaar is voor satellieten. Hicibas combineerde verschillende nieuwe technieken die fel sterlicht kunnen wegfilteren om exoplaneten waar te nemen vlak naast een ster die duizenden tot miljarden keren feller is.

Helemaal vlekkeloos verliep de test niet, want Hicibas had tijdens de vlucht technische problemen bij het richten op sterren. De coronograaf kon echter ook aan de hand van een laser getest worden. Uit eerste analyses blijkt dat het ontwerp ook in deze omstandigheden goed presteert.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

De komende maanden zullen de meetgegevens nog verder uitgeplozen worden. Ook is het de bedoeling het instrument zelf grondig te inspecteren. Daarvoor moet het wel eerst teruggevonden worden; Hicibas is geland in een bos op honderdtachtig kilometer afstand van zijn lanceerplek.