Pieter Edelman
14 February 2017

Tien Nederlandse wetenschapsorganisaties hebben een plan opgesteld voor het openbaar krijgen van onderzoeksdata. De VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, KB, Surf, NFU, ZonMW, Promovendi Netwerk Nederland en Go Fair willen dat binnen drie jaar alle ruwe gegevens van nieuw onderzoek beschikbaar worden voor derden. De gedachte is dat data die verkregen worden met publiek gefinancierd onderzoek, ook beschikbaar moeten voor anderen, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen – te denken valt aan privacy en intellectueel eigendom.

Nederland is een van de kartrekkers in Europa in open science. De afgelopen jaren zijn er al forse stappen gezet met open access, waarbij publicaties die met publiek geld tot stand gekomen zijn niet langer achter een betaalmuur terecht mogen komen. Zowel de Nederlandse financierder NWO als het Europese Horizon2020-programma stellen hier al eisen aan.

De ruwe onderzoeksgegevens zijn de volgende stap. De Europese ministers kwamen vorig jaar al overeen dat dat er van moest komen en Horizon2020 is al begonnen aan een pilot.

Met het nieuwe plan moet het concept van open data binnen drie jaar realiteit worden in Nederland. De deelnemers willen hiervoor gezamenlijke randvoorwaarden stellen, openheid van data laten meewegen in de beoordeling van onderzoekers, groepen en voorstellen, en het publiek voorlichten.