Alexander Pil
2 October 2013

De inkoopmanagersindex van branchevereniging Nevi is in september opnieuw gestegen. In augustus bereikte hij al het niveau van 53,5 (een waarde boven 50 wijst op toename van de bedrijfsactiviteiten), het hoogste cijfer in 27 maanden. Vorige maand kwam de index zelfs tot 55,8. Ter vergelijking, Duitsland scoorde in september 51,1, Italië 50,8 en Frankrijk 49,8.

Een van de aanjagers van deze stijging was de productieomvang, die de grootste groei sinds juli 2006 liet zien. Het aantal nieuwe orders groeide sterk. Het aantal nieuwe exportorders was voor de vijfde opeenvolgende maand hoger. De werkgelegenheid in de Nederlandse productiesector steeg in september licht, waarmee een eind komt aan zeven maanden van daling.

’Er is sprake van vraagherstel en nieuwe producten blijken aan de slaan. Gevolgen hiervan zijn sterk toenemende productievolumes binnen de betrokken bedrijven die zich vertalen in toenemende inkoop- en voorraadvolumes‘, zegt Arjan van Weele, TUE-hoogleraar inkoopmanagement. ’Ik verwacht dat de positieve ontwikkeling van de Nevi-inkoopmanagersindex de komende maanden zal aanhouden. Tot het moment dat inkoop- en verkoopprijzen door het plafond gaan. Dan zal er een einde komen aan deze ontwikkeling maar zover is het nog lang niet. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar een 6,5. We zijn op weg in de industrie naar een ruime voldoende.‘