Paul van Gerven
13 October 2006

De kwaliteit van de subsidieverzoeken voor innovatieprojecten die bij de Nederlandse regering zijn ingediend, zijn wisselend van kwaliteit. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB). Van de aanvragen die zijn binnengekomen bij het Fonds Economische Structuurversterking (FES), scoren de projecten met een onderwijsachtergrond nog het beste.

Voor het FES zijn een deel van de aardgasopbrengsten aangewend om initiatieven te steunen die de Nederlandse economie structureel kunnen versterken. Dit jaar zit er door de hoge aardgasprijzen maar liefst 1 miljard extra in het fonds. Het CPB heeft op verzoek van het kabinet 43 voorstellen beoordeeld: 10 op het gebied van onderwijs, 17 op het terrein van ruimtelijk economie en 16 kennis- en innovatieprojecten. De laatste scoren maar matig vergeleken met de onderwijsvoorstellen, al is het beeld wel verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

Het kabinet neemt alleen de voorstellen met een gunstige beoordeling over. Wel krijgen de indieners van afgewezen verzoeken een tweede kans: ze mogen hun plannen aanpassen op de kritiek van het CPB. Volgend jaar stelt het kabinet nog eens 1,9 miljard euro beschikbaar.