Pieter Edelman
26 March 2014

Een nieuw evaluatieprotocol voor universitaire onderzoeksgroepen moet een einde maken aan de wildgroei in ‘excellent’-beoordelingen en de publicatiedruk verminderen. Het protocol is opgesteld door NWO, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en universiteitskoepel VSNU. Zij hebben het document aangeboden aan minister Bussemaker van OCW.

In het nieuwe protocol is productiviteit geen zelfstandig criterium meer. Daarmee hopen de organisaties de doorgeschoten focus op publiceren te verminderen. Voortaan wordt gekeken de kwaliteit van het onderzoek en de maatschappelijke relevantie. Verder wordt gekeken naar het toekomstperspectief van de groep.

Met het nieuwe protocol moet het ook weer lastiger worden om het stempel ‘excellent’ te krijgen. De afgelopen jaren was deze beoordeling aan inflatie onderhevig, in het nieuwe systeem moet een groep weer echt tot de wereldtop behoren.